Marlene Burwick var den första i sin familj som läste vidare. Dessutom har hon bedrivit doktorandstudier. Men trots en framgångsrik karriär finns den sociala utsattheten närvarande i hennes liv.
– I min närmaste familj finns både sjukskrivning och arbetslöshet. Det är klart att jag ser den situation de lever i. Jag vet hur det är att leva på existensminimum, säger Marlene Burwick.
Att hon själv blev den första som studerade på universitetet förklarar hon som en lyckosam slump. Men ett stort stöd hemifrån spelade också roll.
– Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig, även om de inte alltid förstått vad jag gjort. Som när jag doktorerade i organisk kemi.

Men trots att Sverige och Uppsala erbjuder många möjligheter för människor att utvecklas är Marlene Burwick inte nöjd. Hon beskriver ett Uppsala med ökade klyftor och rekordhög ungdomsarbetslöshet. Något som hon inte tycker att den borgerliga alliansen talar om.
– Alliansen tycker inte att vi behöver förändra något. Men för mig är det uppenbart att det finns jättestora skillnader när det gäller arbetslöshet och bidragsberoende mellan olika stadsdelar.

För att minska ungdomsarbetslösheten och bidragsberoendet vill Socialdemokraterna dubblera sommarjobben för skolelever och skapa 1 400 fler utbildnings- och praktikplatser. Men det bygger på att de rödgröna tar makten även på riksplanet.
Socialdemokraterna lovar också att satsa mer pengar på förskola och skola. Men även det kräver en rödgrön regering som ger ökade statsbidrag. Annars måste kommunalskatten höjas, säger Marlene Burwick.

Många av era satsningar är beroende av en rödgrön seger även på riksplanet?
– Ja, politiken hänger ihop. Vi rödgröna ger ett löfte om att göra nödvändiga satsningar i välfärden och har vi en regering som tillför stora resurser för det så behöver vi inte höja skatten.

En av satsningarna som Marlene Burwick syftar på är en utbyggd förskola, med längre vistelsetid för barn till arbetslösa och föräldralediga och mer personal. Målet är att antalet barn per anställd ska minska från dagens 5,9 till 5,6, som det var år 2006, innan alliansen fick makten.

Men när ni styrde 2004 var personaltätheten ännu högre med 5,0 barn per anställd. Varför har ni en lägre ambitionsnivå nu?
– Det har vi inte. 5,6 barn per anställd är ett delmål och det som är rimligt under nästa mandatperiod med tanke på att vi också måste lägga pengar på att bygga fler förskolor eftersom Uppsala växer.

Varför är det viktigt med mer personal?
– För att alla barn ska bli sedda. Jag vet förskolor i Uppsala där det går två vuxna på över 20 barn efter klockan två. Det är varken bra för barnen eller personalen.

Marlene Burwick är också kritisk till att studievägledare, skolsköterskor och annan personal i skolorna minskat. Hon vill vända den utvecklingen och även anställa fler lärare.

Samtidigt klarar en större andel av eleverna i Uppsala målen i dag än innan alliansen tog över?
– Det är självklart jättepositivt, men att tro att det beror på att det flyttat in en folkpartist i kommunledningen är att gå för långt. Det handlar om ett mer långsiktigt arbete, säger Marlene Burwick.

Socialdemokraterna vill också öka bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter. Men hittills har alla politiska majoriteter i Uppsala haft svårt att få fram så många hyresrätter som man velat, eftersom privata byggherrar hellre bygger bostadsrätter.
En lösning skulle kunna vara att låta kommunala Uppsalahem bygga fler hyresrätter, men det räcker inte, säger Marlene Burwick.
– Uppsalahem gör redan väldigt mycket. Vi behöver även få in andra aktörer och jag är övertygad om att om vi för en mer aktiv markpolitik och köper mark, så kan vi ställa krav på att de som bygger måste bygga en viss andel hyresrätter.