Enligt föreningarna finns det i landet över 40 000 romska väljare som ännu inte bestämt sig för vad de ska rösta på. På onsdagen hölls en informationsdag för romer i centrala Uppsala.
– Vi tycker att det är viktigt att romerna blir delaktiga och gör sina röster hörda, sa Allan Schwartz som deltog i informationsdagen.

Enligt arrangörerna var de politiska partierna inbjudna. Det var dock bara Socialdemokraterna som närvarade vid informationsdagen.