Socialdemokraterna

Roger Lamell (S), född 1963, Uppsala

Bakgrund: Blev aktiv inom SSU 1981 då han började jobba på Sandvik i Gimo. Avdelningsordförande i IF Metall Uppland. Riksdagsledamot sedan mars 2014.
Motioner under mandatperioden: 3, ingen i eget namn.
Motioner i urval: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, Cirkulär migration och utveckling.

Artikelbild

Agneta Gille (S)

 

Agneta Gille (S), född 1956, Uppsala

Bakgrund: Född i Österbybruk. Barnskötare som även jobbat inom äldreomsorgen. Riksdagsledamot sedan 2002.
Motioner under mandatperioden: 131, varav 30 i eget namn.
Motioner i urval: Utvärdering av sjöfyllerilagen, etableringen av friskolor, om studentbostäder, segregering inom barnidrott, bärplockarproblematik i Norduppland.

 

Artikelbild

Pyry Niemi (S)

Pyry Niemi (S), född 1965, Bålsta

Bakgrund: I politiken sedan 1988. Arbetar som ombudsman på PRO. Har politiska uppdrag i landsting och kommun. Riksdagsledamot sedan 2010.
Motioner under mandatperioden: 81, varav 12 i eget namn.
Motioner i urval: Utarbeta en nationell strategi för Sveriges kultur- och musikskolor, det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige, motion om förstärkt konsumentskydd.

Artikelbild

Ulrika Karlsson (M)

 

 

Artikelbild

Jessika Vilhelmsson (M)

Moderaterna

Ulrika Karlsson (M), född 1973, Uppsala

Artikelbild

Per Bill (M)

Bakgrund: Jurist, tidigare redaktör för den borgerliga nättidningen Svensk tidskrift. Riksdagsledamot sedan 2004.
Motioner under mandatperioden: 104, varav 86 i eget namn.
Motioner i urval: Obligatorisk utmanarrätt, undervisning och handledning för asylsökande, mångfald inom sjukvården, att synliggöra osynliga skatter.

 

Artikelbild

Marta Obminska (M)

Jessika Vilhelmsson (M), född 1972, Enköping

Bakgrund: Med i Moderata ungdomsförbundet sedan högstadietiden. Bor i Enköping och arbetar som advokat. Riksdagsledamot sedan 2010
Motioner under mandatperioden: 24, varav 12 i eget namn.
Motioner i urval: Motion och fysisk aktivitet i skolan, förebyggande av barnfetma med mer fysisk aktivitet i skolan, bristande rättssäkerhet för barn som utsatts för övergrepp, polisens resurser.

Artikelbild

Solveig Zander

Per Bill (M), född 1958, Uppsala
Bakgrund: Doktor i medicinsk vetenskap. Forskare och företagsutvecklare i bioteknik. Riksdagsledamot sedan 1994.
Motioner under mandatperioden: 38, varav 19 i eget namn.
Motioner i urval: Flera motioner om gårdsförsäljning av öl, vin, sprit och cider, om rökta matprodukter och om myggbekämpning.

Marta Obminska (M), 1979, Uppsala
Bakgrund: Jurist som arbetat på advokatbyrå. Tjänstledig politisk handläggare på Moderaternas riksdagskansli. Riksdagsledamot sedan 2010
Motioner under mandatperioden: 30, varav 24 i eget namn.
Motioner i urval: Medlemskap i Nato, regelförenkling för företag, upplysning om kommunismens brott, graviditetsrelaterade besvär, kränkande särbehandling.

Artikelbild

Mikael Oscarsson (KD)

Centerpartiet

Solveig Zander (C), född 1955, Enköping
Bakgrund: Utbildad socionom. Arbetat som kurator inom sjukvården. Började sin politiska bana i Enköping. Riksdagsledamot sedan 2006.
Motioner under mandatperioden: 75, vara 37 i eget namn.
Motioner i urval: Energiskatteavdrag för ridskoleverksamhet, skyltar på allmän plats, åtgärder för att stoppa mäns våld, modernisera föräldraförsäkringen, utveckling av apoteksombud i glesbygd.

Artikelbild

Helena Leander (MP)

Kristdemokraterna

Mikael Oscarsson (KD), 43 år, Almunge
Bakgrund: Arbetat som projektledare. Grundare av den abortkritiska organisationen Ja till livet. Riksdagsledamot sedan 1998.
Motioner under mandatperioden: 103, varav 61 i eget namn.
Motioner i urval: Abortprevention genom ideella insatser, utsorterande fosterdiagnostik, skolavslutningar i kyrkan och yttrandefrihet, vårdnadsbidrag och kommunalt självstyre.

Artikelbild

Markus Wiechel (SD)

Miljöpartiet

Helena Leander (MP), född 1982, Uppsala
Bakgrund: Med i Grön Ungdom sedan tonåren. Invald i Uppsala kommunfullmäktige 2002. Studerar nationalekonomi. Riksdagsledamot sedan 2006.
Motioner under mandatperioden: 149, varav 41 i eget namn.
Motioner i urval: En hållbar rovdjurspolitik, upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, skogsbruk på naturens villkor, sjuka skönhetsideal.

Artikelbild

Emma Wallrup (V)

Sverigedemokraterna

Markus Wiechel (SD), född 1988, Uppsala
Bakgrund: Medlem i Sverigedemokraterna sedan 2007. Studerat i USA. Läst socionomprogrammet i Norrköping. Riksdagsledamot sedan 2012
Motioner under mandatperioden: 62, varav 36 i eget namn
Motioner i urval: Fordonsrelaterade skulder, översyn av onödig byråkrati och slöseri, civilkuragelag, förbud mot snabblån, tillåt högersvängar vid rödljus.

Artikelbild

Ismail Kamil (FP)

Vänsterpartiet

Emma Wallrup (V), född 1971, Uppsala
Bakgrund: Utbildad biolog. Jobbat inom vården och aktiv inom kulturområdet Riksdagsledamot sedan juni 2014.
Motioner under mandatperioden: 1, ingen i eget namn.

Folkpartiet

Ismail Kamil (FP), född 1955, Uppsala
Bakgrund: Utbildad inom farmaci. Har arbetat som universitetslärare och konsult i sjukvårdsfrågor och varit landstingsråd i Uppsala län. Riksdagsledamot sedan 2010.
Motioner under mandatperioden: 1, ingen i eget namn.