En av dessa var hur Uppsala ska byggas.

– Stadsbyggandet utvecklas i Uppsala stad, men vi måste försvara fler grönområden. Det görs inte tillräckligt bra, säger Stefan Hanna (C).

Partiet presenterade en satsning på landsbygden med en miljard kronor för att bland annat utveckla pendlingsmöjligheterna och bygga fler bostäder.

Artikelbild

| En miljard kronor vill Centerpartiet satsa på landsbygden.

Vart ska den miljarden tas ifrån?

– Det är en omfördelningsfråga. I stället för att bara bygga skolor och äldreboenden i centrala Uppsala vill vi sprida ut dem och distrubera till hela Uppsala kommun.

Den andra frågan var hur Centerpartiet ska säkerställa tryggt åldrande för de äldre i kommunen. Ett förslag är att kommunen ska bygga 300 servicebostäder som ett alternativ för äldre som inte klarar sig utan hemtjänsten, men som inte får plats på ett äldreboende.

– Vi vill även säkerställa kvaliteten för våra träffpunkter. En stor del psykisk ohälsa bland äldre beror på ensamhet, och på träffpunkter kan de träffa vänner på ålderns höst.

Den tredje prioriteringen är att lyckas bättre med integrationen. Enligt Stefan Hanna är lösningen inkluderingsjobb, att till exempel jobba som rastvakt eller hjälpa äldre att få komma ut, för både nyanlända och personer som inte har kunnat jobba tidigare.

– Det skapar mervärde och ökar sannolikt chansen att komma in eller tillbaka på den reguljära arbetsmarknaden.

Centerpartiet kommer att fortsätta samarbeta inom Alliansen, men vill inte ingå ledarskap i Uppsala om inte landsbygden inkluderas eller om klimat- och miljöfrågor nedprioriteras

– Vi hoppas att de andra partierna kan möta våra ambitioner att utveckla hela Uppsala, säger Stefan Hanna.