Rösterna i regionfullmäktigevalet i valdistriktet Gånsta-Bredsand i Enköping är färdigräknade men siffrorna hade på måndagsmorgonen ännu inte rapporterats in till länsstyrelsen och i förlängningen Valmyndigheten.

– Vi blev klara med rösträkningen i det distriktet först när det var försent att rapportera in siffrorna. Därför kommer det att dröja till i eftermiddag då vi lämnar över allt material till länsstyrelsen innan rösterna räknas med i det totala resultatet, säger Astrid Thoresson, valsamordnare i Enköpings kommun.

Valdistriktet Gånsta-Bredsand är ett av de största i kommunen med cirka 2 000 röstberättigade och utifrån valnattsresultatet är det otroligt jämnt mellan de traditionella blocken totalt sett. De rödgröna får 31 mandat och Alliansen får lika många. Att det sista valdistriktet skulle kunna bryta det dödläge som har uppstått är dock osannolikt. Det skiljer på måndagen för mycket i antalet röster för att mandatfördelningen skulle kunna påverkas enligt den simulation av mandaten som UNT låtit göra.

Senare i veckan tillkommer sena förtidsröster, poströster och utlandsröster. Det är dock heller inte sannolikt att de skulle kunna påverka resultatet.