Sydvästra Valsätra är det distrikt där röstdeltagandet är som lägst i kommunen, drygt 57 procent vid förra valet.

Valförrättare Christian Killiner hälsar välkommen och kan konstatera att det har varit ganska lugnt vid vallokalen under dagen. Många har förtidsröstat.

Renar Ali och Khanda Hadi med sina söner, alla från Gottsunda, kommer för att rösta.

Artikelbild

| Lucas Ternestål tycker det har varit lätt att välja parti. Han brukar alltid rösta. "Viktigt att man lägger sin röst. Speciellt i det här valet. "

– Det har varit lite svårt att välja parti. Men att rösta är viktigt, tycker Renar.

Det är första gången Khanda röstar. Hon tycker det ska bli spännande.

Lucas Ternestål däremot tycker att det har varit lätt att välja parti. Han brukar alltid rösta.

– Det är viktigt att man lägger sin röst. Speciellt i det här valet, säger han.

Artikelbild

| Valförrättare Christian Killiner hälsar välkommen till vallokalen i Lilla Valsätraskolan

Det finns ett parti han helst ser inte får inflytande, andra viktiga frågor är miljö, jämställdhet och skola.

Inne i vallokalen är det lugnt. Inga köer som i Nåntuna där vi var nyss. En röstmottagare hjälper folk som är osäkra till rätta. Många har inte röstat förut och då är det viktigt att visa hur det fungerar med olika färger för olika val.