Inför valet 9 september 2018 erbjuder UNT tre valkompasser, en med fokus på riksdagsvalet (i samarbete med TT) och två lokala kompasser för kommunerna och regionen (i samarbete med SVT).

I anslutning till varje sakfråga/påstående i kompasserna finns en fördjupning (text eller video) och du kan även se hur de olika partierna har tyckt i frågan.

Valkompasserna kan alltså ge en vägledning inför valet. Hur du som individ kommer att rösta påverkas dock av många fler faktorer, och resultaten av kompasserna ska inte ses som en uppmaning att rösta på ett visst parti.

"Valkompassen talar inte om hur någon ska eller bör rösta. Däremot informerar Valkompassen om åt vilket håll användarens åsikter pekar. På så sätt är Valkompassen en spännande vägledning för att leta vidare i det politiska landskapet. Politik handlar oftast om något viktigt, men med Valkompassen har vi också ambitionen att skapa spännande underhållning." säger i ett pressmeddelande Christer Isaksson, journalist på TT, som tillsammans med statsvetaren Tommy Möller står bakom årets valkompass. Dessa har granskat partiprogrammen och intervjuat partiföreträdare.

I arbetet med de lokala valkompasserna har SVT kontaktat alla lokala partiföreträdare, totalt omkring 2500 personer i hela landet. För Uppsala läns del har alla kommuner utom Heby fått svar från lokala företrädare från samtliga partier. Även i regionkompassen har alla partier besvarat frågorna. Läs mer om SVT:s arbete med valkompasserna här.

SVT erbjuder även en Riksdagskompass. Den hittar du på SVT:s hemsida här.