– Det är i linje med programmet för effektiv och nära vård som regionen antagit. Tanken är att samla flera kompetenser för att få en mer nära vård, säger Malena Ranch, regionråd.

Det handlar dock inte om att omedelbart flytta de nuvarande närvårdsplatserna från Kronparken till Gottsunda.

– Vi kommer så småningom att bli av med lokalerna i Kronparken. Och då är det här ett alternativ man kan ha med när man antar framtida investeringsplaner. Om man börjar bygga utifrån den här visionen är man förberedd när olika hyresavtal går ut, säger Malena Ranch.

Några andra funktioner MP kan tänka sig att tillföra till ett nytt vårdcentrum är specialistkompetens i psykisk hälsa samt stöd för elevhälsan och en satsning på förebyggande folkhälsa.

– Det kan vara svårt att få mer resurser till elevhälsan, och här skulle man kunna ha en stödjande funktion till elevhälsoteamen. Men det behöver vi samordna med kommunen, säger Malena Ranch.