På tisdagen presenterade Malena Ranch (MP) och Linda Eskilsson (MP) 23 förslag för att förbättra den psykiska hälsan hos unga i Uppsala län.

– Den psykiska ohälsan hos barn och unga är ett växande samhällsproblem. Socialstyrelsen har kommit med en rapport som visar att den har mer än fördubblats på tio år, säger Malena Ranch.

Fokus ligger på att ge tidigt stöd till de som mår dåligt.

– Vi måste först och främst fokusera på att barn och unga inte ska bli sjuka. Mycket fokus ligger idag på själva behandlingen.

Malena Ranch och Linda Eskilsson menar att vården måste börja när barnen är riktigt små. De vill satsa på familjecentraler i alla länets kommuner.

– Familjecentralerna är ett samarbete mellan region och kommun där barnavårdcentral, mödravård, Råd och stöd och Öppen förskola samverkar för att stötta familjer med barn. Det blir lättare att få stöd när allt finns samlat, menar de.

När det kommer till själva psykvården menar Miljöpartiet att den måste bli snabbare och mer tillgänglig i länets alla kommuner.

– Inom en vecka ska man få tid att träffa en kurator eller psykolog. Alla behöver kanske inte fortsatt hjälp, men det är ett sätt att fånga upp dem som är i stort behov av vård.

Malena Ranch och Linda Eskilsson fokuserade även på elevers hälsa och vikten av en trygg skolgång. De vill satsa på att stärka elevdemokratin i skolorna genom ett ökat elevinflytande. De vill också satsa på digitala kuratorer, eftersom en del elever inte vågar gå till kuratorerna i skolan.