– Nu har vi fått till ett beslut om en utbyggnad till fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, bland annat genom det engagemang som kommunen och regionen haft i frågan. Inför nästa infrastrukturplan behöver vi genomföra samma arbete för en upprustning av Dalabanan, säger Niclas Malmberg, riksdagsledamot på Uppsalabänken för Miljöpartiet.

Ett annat förslag är att ändra ägardirektiven för SJ, dels så att SJ inte längre ska ha ett krav på sig att leverera vinst till statskassan.

– Vi vill också ha ett nationellt pendlingskort så att arbetspendling över länsgränserna underlättas, säger Niclas Malmberg.

Både UL och SL har nyligen investerat i nya kortsystem som inte är kompatibla med varandra. Hur mycket skulle det kosta att byta ut systemen?

– Vi har inte tagit fram en prislapp. Vi vill börja med att ge SJ uppdraget för att ta fram ett nationellt system.

På det lokala planet vill man följa upp utmärkelsen som årets cykelfrämjarkommun så att cyklisterna i Uppsala upplever att cykelinfrastrukturen i kommunen är i världsklass.

– Även om det blivit mycket bättre för cyklister så finns det mycket kvar att göra. Det måste gå att få ihop livspusslet utan bil, säger Rickard Malmström, kommunalråd.