Socialdemokraterna

Erik Pelling, första namn i Uppsala:

Vi vill bryta barriärer för hur en kommun kan arbeta för ökad trygghet och går till val på tio reformer: Trygghetskameror på samtliga offentliga platser där polisen bedömer att risken är hög för att brott begås. Satsa på Uppsala Ungdomsjour och fördjupa samarbetet med polisen. Kommunala ordningsvakter som bistår polisen. Socialtjänsten ska kontakta föräldrar inom 24 timmar om en minderårig misstänks för brott. Trygghetsvandringar och trygghetsmöten i varje kommundel. Bekämpa de kriminellas ekonomi med fler inspektioner. Beslagta fler målvaktsbilar. Nattvandring för ökad trygghet i fler stadsdelar.

Artikelbild

| Kommunala ordningsvakter och fler poliser finns bland de förslag för ökad trygghet som flera partier i Uppsalas fullmäktige går till val på.

Vänsterpartiet

Tobias Smedberg, första namn i Uppsala:

Vi vill satsa mer på det förebyggande arbete som socialtjänst, skola och polis samarbetar kring. Barn och unga måste tidigt få positiva förebilder, stöd och uppmuntran att hålla sig borta från kriminalitet. På kort sikt kan det också behövas fler poliser.

På lång sikt behövs mer. Forskning visar att i ojämlika samhällen är brottsligheten högre än i jämlika samhällen, och just nu växer klyftorna och ojämlikheten snabbare i Sverige än i andra länder. För att skapa jämlikhet måste vi välja bort skattesänkningar och istället investera mer i välfärden. Det bryter segregationen och utjämnar klyftor samtidigt som det skapar nya jobb.

Miljöpartiet

Linda Eskilsson, kommunalrådskandidat

Miljöpartiet fortsätter arbetet med inkludering inom samhällets alla delar. Målet är ett öppet, rättvist och solidariskt samhälle.

Alla Uppsalabors trygghet och oberoende stärks genom hjälp till självhjälp och möjlighet att forma sin egen framtid. En god utbildning är grunden för att klara sig i samhället.

Samarbetet mellan kommunen, polisen och civilsamhället ska ges resurser för att knäcka de kriminella gängen. Genom tidiga insatser ska unga hindras från att dras in i kriminalitet.

Vi ska också rusta oss för att hantera hotet från extrema vädersituationer som är en konkret grund för allas vår trygghet.

Feministiskt initiativ

Charlie Strängberg, kandidat till kommunfullmäktige:

Vi tror att långsiktig trygghet skapas genom att motverka sociala orättvisor. Ökad kontroll och övervakning ger få effekter, om forskningen får tala sitt språk. Därför tycker vi det är viktigare att arbeta med brottsförebyggande åtgärder och för en stärkt välfärd.

För de mest utsatta behövs fler skyddade boenden och ökade långsiktiga anslag till kvinno- och tjej- och transjourerna. Dessa viktiga organisationer kan inte göra sitt jobb om de bara får anslag för ett år framåt.

Långa vårdköer och dålig tillgång till hälso- och sjukvård skapar också otrygghet. Därför vill vi bland annat avskaffa delade turer och orimliga schemaläggningar och satsa på trygga anställningar och arbetstider.

Moderaterna

Fredrik Ahlstedt, partiets första namn i Uppsala:

Moderaterna sätter tryggheten främst. Vi vill sätta upp trygghetskameror som både avskräcker och ser till att brott kan klaras upp. Otrygga platser bekämpas genom exempelvis belysning, klotterbekämpning och röjning av buskage. Nationellt storsatsar Moderaterna på fler poliser genom betald och reformerad polisutbildning, satsningar för fler polisanställda och höjda polislöner. Satsningen innebär 350 nya polisanställda i Uppsala län. I väntan på fler poliser vill vi satsa på fler kommunala ordningsvakter på fler platser. Långsiktigt vill vi att fler människor har egen försörjning samt att det finns ett bra samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Centerpartiet

Stefan Hanna, partiets första namn i Uppsala:

Alliansen är överens om att återupprätta tryggheten. I juni 2017 presenterade vi ett trygghetspaket på 20 miljoner kronor som bland annat innehöll fler övervakningskameror, en utökad satsning på kommunala ordningsvakter, bättre förebyggande arbete samt lobbying för fler poliser.

Paketet innehöll även centerförslaget att inrätta en trygghetscentral med särskilt trygghetsnummer för att samordna trygghetsinsatser i hela kommunen. Vi vill också etablera en nattvandring på hjul genom samarbete med UL, färdtjänst och taxibolag. Därtill är det viktigt att planera för trygghet; områden ska inte byggas för tätt, innergårdar ska vara lagom stora, och gator, torg och parker ska vara väl upplysta.

Liberalerna

Mohamad Hassan, partiets första namn i Uppsala:

Vi behöver arbeta förebyggande och långsiktigt. Satsningar för att elever ska lyckas i skolan är avgörande. Ungdomar som misslyckas i skolan hamnar fel och utanför. Stöd till civilsamhällets insatser är viktigt, liksom förstärkning av socialtjänsten. Vi ska stötta föräldrar i sitt föräldraansvar och motverka moralpoliser som minskar kvinnors frihet. Ungdomar måste se föräldrarna jobba och vara förebilder.

Samtidigt behöver vi fler poliser, synliga ordningsvakter, bättre planering av bostadsområden, arbeta med belysning och övervakningskameror på utsatta platser. Men även att fler människor upplever sig ha makt över sina liv och känner framtidshopp kommer påverka tryggheten.

Kristdemokraterna

Jonas Segersam, partiets första namn i Uppsala:

För trygghet har vi tre prioriterade frågor – att värderingar och normer ska ges större del i integrationsarbetet, att tiggeriet ska bli tillståndspliktigt och att trygghetsperspektivet ska vara integrerat i stadsbyggnadsarbetet..

Kristdemokraterna lanserade 2016 idén om kommunala ordningsvakter. Nu finns de på plats i både city och Gottsunda. Vi vill tillsammans med Alliansen utöka denna verksamhet, liksom få fler trygghetskameror som kan förebygga och klara upp brott. Alliansen driver också på för fler poliser och ett bättre förebyggande arbete.

Vi vill utöka samarbetet mellan myndigheter och med civilsamhället.

Sverigedemokraterna

Simon Alm, partiets första namn i Uppsala:

Fler trygghetskameror och ordningsvakter behövs för att avskräcka från brott och göra uppklarandet enklare.

Asylinvandringen till Uppsala behöver minska, eftersom den har bidragit till att bland annat skapa "en helt ny gatubild", som polisen uttryckt det.

Det förebyggande arbetet är viktigt såsom att övertyga större andelar av ungdomar till att inte bidra till droghandeln. Kommunen behöver även arbeta mer med att identifiera och minska de kriminella miljöernas omsättning.

Ansvaret för vår trygghet och säkerhet är till stor del en fråga för vårt rättsväsende. Här behöver Uppsala anta en betydligt mer krävande roll och regelbundet uppmärksamma och markera mot bristerna.