Valdebatten hölls på tisdagen och arrangerades av Företagarna Uppsala, Handelskammaren Uppsala och Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.

– Vi vill att våra medlemmar ska få en chans att ställa sina frågor till politikerna för att få veta vilka partier som är företagsvänliga. Vi vill också få upp företagsfrågor på agendan, säger Anna-Lena Holmström, regionchef för Uppsalaregionen på Svenskt Näringsliv.

115 åhörare samlades på Humanistiska teatern vid Engelska parken i Uppsala, redo att få svar på sina frågor som företagare inför valet.

Artikelbild

| Partierna i kommunstyrelsen frågades ut under en valdebatt på Humanistiska teatern vid Engelska parken.

På agendan stod frågor om välfärdsföretagande, stadsbyggnad och integration. En stor del av debatten kom att handla om kompetensbrist och nyanlända i Uppsala kommun.

– Arbetslösheten är högre bland människor med olika funktionsnedsättningar och bland nyanlända. Vi måste se dessa grupper som resurser att ta vara på, säger Tobias Smedberg (V).

Vänstern fick medhåll från övriga partier.

– Det råder stor kompetensbrist. Välfärden skriker efter arbetskraft och det har vi i våra nysvenskar. Men det är ju ett parti här som vill strypa åt den arbetskraften, säger Erik Pelling (S) och vänder sig mot Sverigedemokraterna.

Artikelbild

| Debatten anordnades av Företagarna Uppsala, Handelskammaren Uppsala och Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.

– Vi kan inte fortsätta med den invandrarpolitik vi har om vi inte har kapacitet att ta emot folk, säger David Perez (SD).

– Lösningen är att förbättra akademiska utbildningar på de egna språken, så att vi kan validera och ta reda på dessa människors kompetenser, fyller Rickard Malmström (MP) i.

Artikelbild

| Göran Brocknäs, Handelskammaren i Uppsala, menar att företagspolitiska frågor måste diskuteras mer inför valet.

En annan fråga som fick debatten att hetta till var huruvida Uppsala ska ha spårvagn eller inte, i en tid där både invånare och trafik ökar.

– Vi är inte emot en spårväg som lösning på den ökande trafiken i Uppsala, men det finns ingen finansieringslösning för det. Det blir invånarna som kommer att få betala, säger Stefan Hanna (C).

– Exempelvis Upptåget har visat sig betyda mycket för Uppsala. Att stänga dörren för en spårväg när det byggs så mycket i Uppsala är därför inte en bra idé. Vi måste ha med det som ett alternativ, säger Jonas Segersam (KD).

Under förra året sänkte de rödgröna ersättningssystemen inom lagen om valfrihetssystem (LOV) med 10 procent. Detta berörde ungefär en femtedel av alla äldreboenden i Uppsala. Företagare i publiken undrade hur man som privat aktör ska kunna satsa vidare på sin verksamhet.

– Vi tror att lösningen är avtal som sträcker sig över flera år, kanske mellan fem och sju år. Då kan man våga anställa fler och investera i sin verksamhet, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Moderaterna fick medhåll från Liberalerna som också betonade vikten av ett avtal.

– Som företagare ska man kunna känna sig trygg i Uppsala och ett handslag ska alltid vara ett handslag, säger Mohamad Hassan (L).