Vänsterpartiet gick i kommunvalet i Uppsala framåt med 1,9 procentenheter till 10,6 procent. Samtidigt förlorar den rödgröna majoriteten, som Vänsterpartiet styrt ihop med i Uppsala de senaste fyra åren, sin majoritet. Socialdemokraterna tappar 1,6 procentenheter och Miljöpartiet 6 procentenheter.

– Det är såklart tråkigt att den rödgröna majoriteten ser ut att falla. Vad det här innebär är ju för tidigt att säga, säger Tobias Smedberg.

Hur resonerar ni nu vad gäller samarbeten?

– Vi får fundera över hur vi bäst driver vår politik och det vi lovat väljarna. Vi kan samarbeta med partier där vi får genomslag för våra sakfrågor jämlikhet, jämställdhet och klimat. Annars hamnar vi i opposition, och där skulle vi nog växa ännu starkare. Vi viker oss inte, och vi belönas av väljarna för att vi står fast för vår politik.