Från början var de blanka valsedlarna till för att den som röstade skulle kunna ange ett parti som inte fanns förtryckt på valsedlarna. Men det stannar inte vid detta – genom att lämna en blank valsedel är det möjligt att delta i valet utan att rösta på något parti. Men om du röstar blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, kommer denna att räknas som ogiltig och inte påverka mandatfördelningen mellan partierna.

Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tycker inte att en blankröst är meningslös för det:

– Att rösta blankt innebär att hedra demokratin genom att faktiskt bege sig till vallokalen för att rösta i stället för att sitta hemma. Blankrösten kan också vara en proteströst för att visa att man inte är nöjd med något av de politiska alternativen.

Artikelbild

| Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Men det är en signal som är svår att tolka, säger han.

Han berättar att både blankröstare och de som inte röstar alls generellt har en lägre tilltro till det politiska systemet.

– Men blankröstarna är oftast mer medvetna, de som sitter hemma är inte intresserade eller vet kanske inte ens att det är val.

I en debattartikel som publicerades på SVT Opinion i juli lyfte två ekonomstudenter tanken att blankröster skulle omsättas i tomma riksdagsplatser. Det förslaget ger Sören Holmberg inte mycket för:

– Varför ska vi ha tomma stolar? En tom stol kan inte fatta några beslut, och det är ju ett bekymmer som vi ser på lokal nivå redan nu.

Han tycker inte att blankrösterna är ett problem eftersom det procentuellt är så få som röstar blankt.

– Det är alltid under två procent, oftast lägre. I valet 2014 var det under en procent. Men vi har ju fyraprocentsspärren, så om de närmar sig det antalet skulle vi ha problem eftersom det motsvarar ett antal röster som skulle ge 14 platser i riksdagen.

Han tycker att vi ska vara glada för möjligheten att protestera genom att rösta blankt, men vill också framhäva ångerrätten som en viktig del i det svenska valsystemet. Den gäller de som redan har förtidsröstat:

– Även om man har förtidsröstat så är det faktiskt möjligt att ändra sig på valdagen. Det kan ju tänkas att det framkommer något som får en att ändra uppfattning.

Den som ångrar sig ska gå till sin vallokal på valdagen och lämna sin röst. Då är det den rösten som räknas och förtidsrösten makuleras.