Det var sjukvården som stod i fokus för Socialdemokraternas valmanifest. Bland annat vill man stoppa privatiseringar av både Akademiska sjukhuset samt Lasarettet i Enköping. För att korta köerna vill man satsa på att anställa 500 fler inom vården.

– Under lång tid har det satsats för lite på sjukvården i Sverige och i Uppsala län. Det finns inga genvägar förbi vårdens problem. Det behövs mer resurser för att anställa mer personal. Vi går till val på ett personallyft och satsningar för att Uppsala läns sjukvård ska ha 500 fler medarbetare under nästa mandatperiod. För oss går det före sänkta skatter och nya privatiseringsexperiment, säger Börje Wennberg (S), regionråd, i ett pressmeddelande.

Att förbättra vården för äldre och göra den mer tillgänglig är något som (S) prioriterar högt enligt deras valmanifest. Bland annat vill man ge vårdcentraler i länet en äldrevänlig certifiering för att kunna ge en tryggare vård för de äldre i länet. Man vill även införa regelbundna hälsokontroller för att kunna upptäcka sjukdomar i tid.

Artikelbild

| Regionråd Börje Wennberg (S).

– Vården ska finnas där när du behöver den, vem du än är och var i Uppsala län du än bor. Allt fler invånare i Uppsala län blir äldre och det är också de som behöver mest sjukvård. Genom att göra vården bättre och tryggare för dem kan vi korta köerna också för andra grupper, säger regionråd Vivianne Macdisi (S).

Förutom vården står det i valmanifestet att (S) vill utöka arbetet med trygghetsvärdar på tåg och bussar samt erbjuda gymnasieklasser kostnadsfria resor till olika kulturevenemang runtom i länet.