Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Åsa Sikberg (M) riktar kritik mot att kommunen säger nej till tjejerna som vill starta verksamhet som privata dagbarnvårdare. De pekar bland annat på att arbetssituationen i barnomsorgen är ansträngd och att Tierps kommun har kö till barnomsorgen.

LÄS MER: Dagbarnvårdare får inte jobba

– Idag har vi dessutom stora barngrupper och brist på utbildad personal. Bara 40 procent av personalen har förskollärarutbildning. Sjuktalen för personalen i barnomsorgen är också höga, säger Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

Artikelbild

| Kenneth Gunnarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Tierp.

Han menar också att Tierp är en starkt växande kommun och att man har brist på lokaler, samt att det kostar pengar och tar tid att bygga nya förskolor.

– Med dagbarnvårdare får man en stor flexibilitet och kan erbjuda barnomsorg även på mindre orter.

Lars-Göran Birkehorn Karlsenpekar också på att dagbarnvårdare erbjuder mindre grupper.

– På förskolan måste barnet knyta an till 45 personer i genomsnitt under förskoletiden. Hos dagbarnvårdare rör det sig om ett fåtal personer.

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i Uskottet barn och ungdom säger att C företaget fick avslag eftersom man inte uppfyllde de kriterier som kommunen har när det gäller barnomsorg.

– De som skulle driva verksamheten saknade erfarenhet och konkret utbildning. Det måste också finnas en back-up för en dagbarnvårdare om någon blir sjuk, säger Kenneth Gunnarsson.

Han pekar också på att det var C företaget som ansökte om tillstånd hos kommunen men att det var andra som sedan skulle driva företagen.

– Vi var osäkra där och när vi är osäkra så säger vi nej. Men vi har tagit ett beslut om att vi ska erbjuda dagbarnvårdare och de är välkomna att skicka in en ansökan igen. Uppfyller man kriterierna så får man starta verksamhet, säger Kenneth Gunnarsson .

Enligt honom finns det inget formellt krav på pedagogisk utbildning hos dagbarnvårdare, däremot ska man ha erfarenhet av att ha arbetat med barn. Enligt Gunnarsson är efterfrågan på dagbarnvårdare liten i dag.

– Många föräldrar ställer höga krav på den pedagogiska verksamheten och väljer traditionell förskola. Vi som kommun måste också se till att den som driver privat verksamhet har har en tanke och en röd tråd.

Emelie Blomfelt och Anna Fridsjö, som ansökt om att bli privata dagbarnvårdare via C företaget, menar att de har en väl fungerande planering för sina verksamheter.

– Vi kommer att samarbeta med andra dagbarnvårdare, åka på utflykter tillsammans och även hjälpa varandra om någon blir sjuk, säger Anna Fridsjö.