I arbetet mot en hållbar framtid måste alla goda krafter samlas. Därför är det välkommet att även Moderata Ungdomsförbundet, MUF, har insett att vi måste växla upp miljö- och klimatarbetet. Så långt är vi fullkomligt överens. (UNT Debatt 30/3.)

Det som nämns i artikeln med bland annat främjandet av grön innovation och internationella klimatinvesteringar är riktigt bra förslag.

Problemet är bara att detta redan görs. Det är ju tack vare Miljöpartiet i regering att Sverige ens har 2 miljarder till klimatåtgärder i biståndsbudgeten som MUF nämner.

Klimatproblemen är globala, därför måste Sverige fortsätta att vara en stor givare av klimatbistånd.

Gällande innovationer har regeringen tillsatt samordningsplattformen Fossilfritt Sverige som genom samarbete med landets tyngsta industrier ger dem förutsättningar att nå klimatmålen. Detta har bland annat bidragit till statliga satsningar i utvecklingen av fossilfritt stål. Dessutom har det gröna partiet i EU (EGP), med Miljöpartiets Europaparlamentariker i spetsen, drivit igenom att minst 35 procent av EU:s innovationssatsningar ska gå till klimatforskning. Detta innebär att minst 400 miljarder kronor kommer att gå till just gröna innovationer.

Alla vill vi ha stor klimatnytta för pengarna, och därför är det alltid välkommet med en diskussion kring hur vi effektiviserar politiken.

Oppositionen är alltid pigg på att kritisera, men saknar ofta förslag på alternativa åtgärder. I stället har MUF:s moderparti M, tillsammans med KD, drivit igenom en budget som minskat klimatsatsningarna. Om vi ska kunna nå klimatmålen och ställa om samhället krävs kraftiga åtgärder i form av nytänkande och tuff klimatpolitik, inte budgetnedskärningar. Tyvärr verkar MUF inte förstå detta.

Klara Rönnegård, språkrör för Grön Ungdom i Uppsala län

Erik Wahlström, språkrör för Grön Ungdom i Uppsala län