Som UNT rapporterade igår, onsdag, är många skogsägare i länet oroliga över de ekonomiska konsekvenserna efter stormen Alfridas framfart. Nu ska Skogsstyrelsen göra en nationell sammanställning av hur mycket skog som drabbats av stormen.

– Enligt våra preliminära bedömningar kan skadorna ha blivit mer omfattande i Uppsala län, Stockholms län och eventuellt på Gotland, säger Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Under fredagen planerar de att tillsammans med landets skogsägare publicera en rapport om skadeläget.

Den preliminära bedömningen är att skadorna mestadels består av enstaka fallna träd. Men i Uppsala län och Stockholms län, framförallt längs kusten, kan skadorna alltså ha blivit mer omfattande.

– I de här områdena kan det förekomma större partier av träd som fallit, säger Hans Källsmyr.

Samtidigt poängterar han att skadeläget sammanlagt i Sverige inte alls är i den omfattning som drabbade landet 2005 under stormen Gudrun.

Däremot finns denna gång en överhängande risk för spridning av skadeinsekter om träd efter stormen lämnas kvar för länge. På grund av den torra sommaren har flera skogsägare redan fått angrepp av barkborre.

– Det är risk för att barkborren sprider sig om det ligger fallna träd kvar när värmen kommer framåt sommaren. Det är inte bråttom att ta bort enstaka träd, men den som har många träd som fallit bör börja röja snart för att hinna få bort dem i tid, säger Hans Källsmyr.

LÄS MER HÄR: Stormen Alfrida i Uppland timme för timme