Sedigheh Vasmaghi greps på Teherens flygplats den 14 oktober. Hon släpptes efter förhör, kallades till nya förhör och släpptes åter. Den 22 oktober kallades hon till Revolutionsdomstolen där domaren efter en tolv minuter lång förhandling beslutade att hon skulle föras till det ökända Evinfängelset. Bakgrunden är att hon sedan fem år har en fängelsedom hängande över sig eftersom hon anses ha bedrivit otillåten propaganda mot den iranska staten.

Nu kräver PEN i Sverige, Norge, Danmark och Finland att Sedigheh Vasmaghi omgående släpps fri, att hennes rättigheter till juridisk hjälp och kontakt med sin familj tillgodoses samt att hon får den medicinska hjälp hon behöver på grund av sin kraftigt nedsatta syn. Deras öppna brev är ställt direkt till president Hassan Rouhani.

Sedigheh var tidigare fristadsförfattare i Uppsala och är bosatt i stan sedan många år. Hon är poet men också jurist. Hon har bland annat stridit för kvinnors rättigheter i Iran och kritiserat prästerskapet för tolkningen av sharialagarna.

LÄS MER: "Riskerar att sitt fängslad länge

LÄS MER: Uppsalaförfattare fängslad i Iran