Det var i november 2014 som vårdcentralen i Östervåla skadades då en kallvattenledning brast. Sedan dess har vårdpersonalen inhysts i olika moduler och väntat på besked om vårdcentralen skulle rivas och byggas upp på nytt, eller om man skulle renovera och rädda de delar som kunde räddas. Under onsdagen beslutade Region Uppsalas fastighets- och servicenämnd om en blandning av de tidigare förslagen.

– Förstudien visade att det bästa alternativet inte bara var att återställa lokalerna utan att det även blir en om- och tillbyggnad, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Läs mer:Fyra år utan riktig vårdcentral

Beslutet innebär att Region Uppsala under nästa steg kommer att genomföra ett så kallat programarbete till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. I programmet ska det konkretiseras exakt vilka arbeten som ska utföras. Förhoppningen är att man under hösten ska kunna upphandla en entreprenör.

– Vi ska restaurera byggnaden så att det går att bedriva en vårdcentral där. Det är djupt olyckligt att det stått stilla sedan 2014, säger Björn-Owe Björk.

Målsättningen är att arbetena ska dra igång redan under hösten 2019. Den totala kostnaden beräknas till 43 miljoner kronor, pengar som redan finns avsatta i investeringsbudgeten för 2019 och 2020.

– Går allt som det ska räknar vi med att vårdcentralen kommer att öppna vid årsskiftet 2020-2021, säger Björn-Owe Björk.