UNT har talat med flera medlemmar i Centern i Uppsala som är mycket kritiska till hur uteslutningen av Stefan Hanna skett. Flera av dem vill vara anonyma.

– Jag ifrågasätter inte den kritik som framförts mot Stefan Hanna, även om jag inte känner igen honom i beskrivningen. Det är processen bakom uteslutningen vi kritiserar, det är helt ofattbart hur det kan få gå till på det här sättet, säger en man.

Han är en av de cirka 30 centerpartister som på torsdagskvällen samlades för att underteckna en protestskrivelse. I den listas en rad punkter där man anser att processen brustit. Bland annat ifrågasätter man opartiskheten i den den konsultrapport som vägde tungt i uteslutningsbeskedet. Att Centerpartiet inte tog in konflikthanteringskonsulter som stod helt utanför partiet upprör.

– Ska man göra en sån här här utredning behöver man givetvis ta in oberoende utredare. Det är elementärt, säger en annan medlem.

Konsulterna intervjuade ett 20-tal medlemmar. Jan Ulmander, vice ordförande i räddningsnämnden och som varit medlem i C sedan 80-talet, undrar hur urvalet av intervjupersoner skedde.

– Det skulle jag verkligen vilja veta. Jag önskar också att konsulterna skulle presentera vad de kommit fram till för oss medlemmar. Vi borde fått möjlighet att ta del av resultatet och yttra oss om det, säger han.

Flera medlemmar menar att det handlat om en kupp, och att partitoppen velat bli av med honom. Såhär säger en medlem:

– Det är enda slutsatsen: riks vill ha bort honom. Han har öppet kritiserat Annie Lööf och Centerns liberala ställning i migrationsfrågan. Han tycker saker och är inte rädd att uttrycka dem. Det här är ett politiskt justitiemord.

– Han har blivit för obekväm och man vill tysta honom, säger en annan.

Men det finns ju ett antal medlemmar som vittnat om att han är manipulativ och att de mått dåligt under hans ledarskap?

– Det är inte skäl för uteslutning. Man kan inte utesluta någon ur ett parti för att människor har känslor mot personen. Det här är ett rättsövergrepp. Kommunistfasoner.

En medlem som varit med i partiet i närmare tio år menar att problem med liknande konflikter finns i alla partier.

– Sånt här är vanligt inom politiken, folk tycker saker och har maktambitioner. Stefan har gjort en del tabbar, men att utesluta honom är fullständigt oproportionerligt.

Han tycker att uteslutningen skickar obehagliga signaler till övriga medlemmar.

– Stefan Hanna är sannolikt körd som politiker, i alla fall i Centern. Men vi andra måste ju känna att det finns rättssäkerhet och att man inte kan bli utesluten hur som helst.

LÄS MER: "Det var helt rätt att utesluta Stefan Hanna"