I lördags berättade vi om Ahmad Alkawasmeh vars jordanska föräldrar i domstol avsagt sig vårdnaden för honom. Ahmad bor sedan han var tio år hos sin mormor i Gottsunda. Här har han också morbröder, mostrar och kusiner. Men Migrationsverket låter honom inte stanna i Sverige.

På flera sätt påminner Ahmads historia om den ukrainska pojken Denis, som dock till sist fick stanna i Sverige och Uppsala efter en plötslig ändring av Migrationsverket. Det är också vad de personer hoppas på som nu skrivit under en namninsamling på nätet. Där uppmanas Migrationsverket att ompröva sitt beslut om Ahmad.

Listan, som snabbt samlade hundratals namnunderskrifter, är startad av skolkuratorn Maria Oldberg.

Artikelbild

| Maria Oldberg har varit Ahmads skolkurator. "Jag är inte naiv och ställer mig inte bakom något som jag inte vet är sant. Här måste Migrationsverket ompröva sitt beslut", säger hon. I dag bor Ahmad hos sin mormor Huson Hamid, som också syns på bilden.

– Vi vill väcka opinionen. Migrationsverket utvisar honom till ingenting när han har släkt och vänner i Sverige som vill ta hand om honom, säger hon.

LÄS MER: "Migrationsverket agerar rent inhumant"

Ahmads historia har fått stor spridning i sociala medier och hundratals har kommenterat. I exempelvis facebookgruppen "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" som lyfter unga asylsökandes situation är tongångarna stundtals mycket hårda och kritiken vass mot Migrationsverket och mot politikerna. Både här och i andra trådar i sociala medier beskriver flera hur man upplever att Migrationsverket fattar utvisningsbeslut och sedan inväntar 18-årsdagen innan beslutet verkställs. Då är nämligen inte kraven på ett ordnat mottagande lika höga. "Ännu ett barn, som Migrationsverket utvisar utan att ta reda på om det finns ett verkligt och lämpligt ordnat mottagande", skriver en person och efterlyser en granskning av Migrationsverket. En annan skriver: "Det händer gång på gång. Ska inte handläggarna på Migrationsverket ha kurage att säga ifrån om de lagar de ska följa i beslutsprocessen leder till dessa ofattbara beslut med stort mänskligt lidande som följd?"

Migrationsverket hänvisade i UNT:s artikel bland annat till vikten av att värna barnets relation till sina föräldrar, men gav aldrig något svar på om man haft kontakt med Ahmads skilda föräldrar.