Enligt Uppsala Parkerings AB finns 10 000 parkeringar på kommunal mark. 3 800 av dem är avgiftsbelagda, resten är gratis.

LÄS MER: P-kostnad ska styra trafiken

En parkeringsplats kräver i genomsnitt 25 kvadratmeter, inklusive infarter med mera. Det innebär att totalt 25 hektar kommunal mark används till parkering.

Det är 3,5 gånger så stor yta som Stadsträdgården. Det skulle också kunna bli 50 mindre parker som Tripolisparken i Fålhagen.

Bygger man bostäder på ytan ryms 2 000 radhus. Med samma exploateringsgrad som vid gamla Senapsfabriken kan det bli 20 800 lägenheter à 60 kvadrat.

Räknar man på markpriset i Uppsala är parkeringsmarken värd mellan 1,5 och 9 miljarder, beroende på vad den används till.

Enligt kommunen är kostnaden för att tillhandahålla en markparkeringsplats ungefär 12 000 kronor om året. Totalt blir det 120 miljoner kronor för samtliga parkeringar.

Intäkterna från parkeringsavgifterna är i dag cirka 33 miljoner kronor per år.