LÄS MER: Höjda löner för Uppsalas politiker

Vänstern anser att det är problematiskt att politiker får arvoden som ligger långt över vad de flesta människor någonsin kan komma i närheten av att tjäna

– Det vi politiker har valts till att göra påverkar människors verklighet, därför tycker vi inte att det ska vara en väldigt stor skillnad mellan vår verklighet och medborgarnas verklighet. Politiker bör leva ungefär som medborgarna lever för att kunna förstå konsekvenserna av sina beslut. Men man måste brinna för att förändra hur medborgarna har det, man ska inte bli politiker för att tjäna pengar, säger Liza Boëthius, Vänsterpartiets representant i ERS-gruppen.

I Uppsala kommun vill Vänstern att man i stället för riksdagsarvodet ska utgå från prisbasbeloppet, som tar hänsyn till konsumentprisindex, när arvoden bestäms. Ett kommunalråd skulle då få ett prisbasbelopp, vilket för 2018 innebär 45 500 kronor, i stället för ett riksdagsarvode på 65 400 kronor.

– Riksdagsarvodet ökar i snabbare takt än vad vanliga människors löner gör vilket innebär att löneskillnaden mellan politiker och vanligt folk växer, säger Liza Boëthius.

Även SD tycker alltså att arvodesnivåerna är för höga. Partiet vill att det så kallade inkomstbasbeloppet som räknas fram av Pensionsmyndigheten och följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen ska vara basen för arvodena. Ett kommunalråd ska enligt SD få 75 procent av inkomstbasbeloppet vilket för 2018 motsvarar 46 875 kronor.

SD vill också slopa fullmäktigeledamöternas månadsarvode på nära 2 000 kronor i månaden och bara ha kvar sammanträdesarvodet.

– Uppsala är unik bland kommunerna i länet då man ger arvode oavsett om en politiker deltar i det politiska arbetet eller inte. Vi tycker att 435 kronor för första timmen och sedan 65 kronor för varje påbörjad kvart är tillräckligt generöst, säger Simon Alm (SD), gruppledare.

Partiet vill även se en förändring gällande hur kommunalråd arvoderas. Praxis inom Uppsala kommun i dag är att det finns elva kommunalrådstjänster som partierna fördelar mellan sig genom förhandlingar. Men SD vill att varje parti ska få 10 procent kommunalrådsarvode att fördela inom sin fullmäktigegrupp per mandat man har i kommunfullmäktige.

– Då tilldelas partierna anställningar utifrån sitt väljarstöd. I dag sysslar partierna med kohandel och straffar Sverigedemokraterna, säger Simon Alm.

I förhandlingarna inför tillsättandet av nya kommunalråd i oktober blev SD utan kommunalrådspost när övriga partier delade upp posterna mellan sig.

– I Region Uppsala och exempelvis Enköping fördelas posterna utifrån väljarstöd. Det skapar likvärdig möjlighet för alla partier att bedriva sin politik – den möjligheten finns i dag inte i Uppsala kommun, säger Simon Alm.

LISTA: Här är politikerna med högst arvoden