De föräldrar som överklagat och nu fått rätt i högsta instans är i första hand missnöjda med hur elever som bor nära en skola där alla elever inte får plats missgynnas i sina andra- och tredjehandsval. UNT har också berättat om att:

Kartunderlaget som kommunen använder har stora brister.

Att skolor som inte tar in några elever alls eller är fulla används som jämförelseskolor i urvalet.

Hur elever påverkas av att det inte finns några garantier alls att kompisar som bor på samma gata eller går i samma klass eller förskolegrupp hamnar på samma skola

Och att informationen om var det finns platser att söka är bristfällig.

När föräldrar överklagat skolplaceringarna har kommunen i domstolarna med näbbar och klor slagits för att att försvara den urvalsprincip man använder.

Men om kommunens antagningsenhet, när de konfronterats med bristerna i skolantagningen, försökt få till ett urval som är både rätt och rimligt, och inte bara klarar de grundläggande kraven i skollagen, hade man förmodligen sluppit striden om syskonförturen. Nu står man med en dom som kraftigt försvårar vardagen för många Uppsalafamiljer.

Beskedet kommer mitt i skolvalsperioden. Oavsett hur man hanterar situationen kommer årets skolval att dras med stora brister i rättssäkerheten, antingen genom skolplaceringar som strider mot lagstiftningen eller genom att föräldrar har gjort sina val under falska premisser.

LÄS MER: Rena lotteriet avgör skolvalet

LÄS MER: Elever jämförs mot fulla skolor

LÄS MER: Lars har cyklat 53 mil till skolan

LÄS MER: Politiker kräver ändrat skolval

LÄS MER: Föräldrarnas algoritm löser skolvalsproblem

LÄS MER: Fortsatta brister i skolvalet

LÄS MER: Klassen splittras till hösten