De tidigare SD-ledamöterna startar föreningen med namnet Sveriges partipolitiskt oberoende lista (SVPOL).

I ett brev till riksdagsförvaltningen skriver de att gruppen har startats "i syfte att underlätta arbetet med att infria väljarnas önskemål och förväntningar på oss folkvalda".

Brevet är daterat 29 september 2017 och där framgår att gruppen har stöd av sympatisörer utanför riksdagen.

Inom kort kommer de att etablera ett kansli och de vill föra dialog med riksdagsförvaltningen för att diskutera stöd och ekonomiska förutsättningar.

De vill även diskutera en presentation av organisationen och dess kanslichef, som ska påbörja arbetet med att etablera gruppens riksdagskansli.

–Vi har inte diskuterat oss fram till någon gemensam ideologisk grund. Detta är någonting vi gör för att kunna förvalta våra mandat i riksdagen på ett bra sätt. Vi vet att vi har en hel del gemensamt och en del olika intresseområden så det är mycket prat fram och tillbaka om hur man ska göra med det. Det vi har konstaterat är att vi ska försöka avlasta med hjälp av varandra så att vi kan fatta välgrundade beslut, säger Hanna Wigh till Dagens Nyheter.

Margareta Larsson säger till tidningen:

– Tanken är också att vi ska kunna verka blocköverskridande. Många gånger kan man vara enig med både sossar och moderater, men blockpolitiken försvårar det. Vi vill lyfta vissa frågor som man kan tycka lika om.

Mattias Karlsson, SD:s gruppledare i riksdagen, har uttalat sig om de tre före detta Sverigedemokraterna.

- Min uppfattning är att ingen av de här individerna är personvalda in i riksdagen. De har valts in på sverigedemokratiska mandat, för att föra en sverigedemokratisk politik så länge de har partiets förtroende, säger han enligt TT och tillägger:

- De borde ta sitt personliga och demokratiska ansvar och lämna de platserna, i stället för att tillskansa sig mer skattepengar som de enligt mig inte har rätt att vara i besittning av.

Enligt Aftonbladet ska gruppen träffas på lördag och diskutera vilka frågor de ska fokusera på.

UNT söker Pavel Gamov, riksdagsledamot från Uppsala, för en kommentar.

Texten uppdateras.

UNT har tidigare rapporterat om turbulensen kring Pavel Gamov och hans kritiserade resa till Ryssland för att bevaka ett regionval. Efter kritiken begärde riksdagsledamoten utträde ur Sverigedemokraterna.

Här hittar du rapporteringen:

LÄS MER: Pavel Gamovs resa till Moskva ifrågasätts

LÄS MER: Gamov - "Det förekom inte prostitution"

LÄS MER: Simon Alm - "Vi står bakom rapporteringen"

LÄS MER: Gamov lämnar partiet

LÄS MER: Pavel Gamov stannar i riksdagen