2016 tog det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem tillbaka 103 lägenheter sedan man konstaterat att de hyrts ut svart, det vill säga hyrts ut i andra hand utan Uppsalahems tillstånd. Det kan jämföras med 65 återkallade lägenheter 2015 och 58 lägenheter 2014.

– Det handlar både om att det på grund av bostadsbristen skett en väsentlig ökning av svarta kontrakt och på att vår personal blivit mer vaksamma och konsekventa i att följa upp misstankar, säger Ulf Lidström som är boendekonsulent på Uppsalahem.

Hur upptäcker ni att en lägenhet hyrs ut svart?

– Framför allt genom tips från exempelvis grannar, men ibland på grund av att vi själva fattar misstankar av olika anledningar.

Ytterligare ett par hundra lägenheter utreddes i fjol, men där lyckades Uppsalahem inte bevisa att de hyrts ut olovligt i andra hand.

Även om Uppsalahem blivit bättre på att hitta oegentligheter är mörkertalet stort, enligt Ulf Lidström. I en undersökning som Boverket gjorde 2013 uppskattade flera av de största bostadsbolagen i Stockholm att minst 10 procent av deras lägenheter hyrdes ut svart. Om detsamma gällde Uppsalahem skulle det innebära att minst 1 500 av deras bostäder hyrs ut otillåtet i andra hand. Ulf Lidström vill dock inte spekulera i något antal.

– Men vi är bekymrade över utvecklingen. Som vi ser det kommer den svarta marknaden att fortsätta växa. Vi välkomnar samtal till oss om detta.

Ni uppmanar människor att tipsa er vid misstanke helt enkelt?

– Ja, för den otillåtna svarta marknaden saboterar hela systemet. Kösystemet löser inte bostadsbristen, men det ger människor en chans att hitta bostad oavsett hur mycket pengar man har.

Svarta marknaden får även andra konsekvenser. Dels riskerar den som hyr svart att få betala alldeles för dyr hyra; i fjol upptäckte Uppsalahem fall där hyresgästen fått betala mer än 40 procent i överhyra. Dels blir det ofta stökigare rent socialt i ett område med många svartkontrakt, enligt Ulf Lidström.

– De som hyr i den formen etablerar sig inte där och känner ingen samhörighet med området. Detta ser vi i hela stan, i varierande omfattning.

Uppsalahem är, vilket UNT tidigare skrivit om, mycket kritiska till att socialtjänsten i Uppsala ger försörjningsstöd åt svarthyror. Uppsalahem anser att socialtjänsten ska säga nej till bidrag om inte personen kan visa ett godkänt kontrakt, på samma sätt som socialtjänsten i Södertälje numera gör.

– Både tjänstemän och politiker i Uppsala måste bli bättre på att se omfattningen av svarta marknaden och dess konsekvenser, säger Ulf Lidström.

Även på Hyresgästföreningen i Uppsala märker man att den svarta marknaden växer. Alexander Kuzmicki, som är jurist på Hyresgästföreningen, påpekar att det inte är den som hyr som gör något fel, utan den som hyr ut.

– Det är lägenhetsinnehavaren som har ansvar för att få samtycke från hyresvärden att hyra ut i andra hand, säger han.

Förutom att överhyror är vanliga innebär svarta kontrakt också en mycket osäker boendesituation – från en dag till en annan kan personen tvingas flytta eftersom denne inte har någon juridisk rätt till bostaden.

– Har man ett val hyr man såklart i första hand. Men många har inte något val på grund av bostadsbristen. Du kanske precis har flyttat till Uppsala och saknar kötid. Och privata hyresvärdar ställer ofta höga inkomstkrav, säger Alexander Kuzmicki.

Vad ska man göra åt problemet med svarta kontrakt?

– Bygga billigare bostäder så att alla får en egen bostad. Som det är nu exkluderas en stor grupp från bostadsmarknaden.