LÄS MER: Politiker backar om syskonförtur

LÄS MER: Syskonförtur återinförs

LÄS MER: Skolplaceringar får bakläxa

LÄS MER: Högt spel om skolval

Föräldrarna till två elever som placerats på andra skolor än den där de önskat får nu rätt av förvaltningsrätten. De hade överklagat kommunens beslut och bland annat hänvisat till att elever som har ett sämre värde enligt närhetsprincipen, som kommunen tillämpar, har gått före vid skolvalet. De skolor som berörs av domen är Nåntunaskolan och Uppsävjaskolan.

– Det känns skönt. Vi fick ju först en plats på den skola vi hade sökt. Men sen blev vi snuvade på den platsen när skolvalet skulle göras om. I stället blev vi placerade på en skola som vi inte alls hade sökt, säger en av föräldrarna till UNT.

I sitt beslut konstaterar förvaltningsrätten att kommunen inte tagit hänsyn till om de elever som fått plats med hänvisning till syskonförtur varit beroende av att gå på just den skolan för att få gå i en skola nära hemmet. Därför upphävs kommunens beslut om skolplaceringar i de två fall som nu har avgjorts.

Syskonförturen har varit en följetong under lång tid. Skolinspektionen underkände 2015 syskonförtur som ett urvalskriterium. Efter det arbetade kommunen om reglerna för skolplaceringar.

Men efter mycket synpunkter från föräldrar som fått sina barn placerade vid olika skolor beslutade politikerna att återinföra syskonförturen inför årets skolval.

Kommunjuristerna varnade då för konsekvenserna av beslutet och skrev i ett e-postmeddelande att förvaltningsrätten förmodligen skulle underkänna syskonförturen och att kommunen då kan få problem.

UNT har sökt ansvariga på utbildningsförvaltningen, men endast fått svaret att juristerna håller på att läsa igenom domen. Och det är i dag oklart om kommunen väljer att överklaga den eller inte.

För politikerna i utbildningsnämnden är detta en viktig fråga, och man har krävt en lagändring om man skulle få backning på syskonförturen.

– Lagstiftningen är väldigt otydlig. Vi har tillskrivit ansvarig minister med en fråga om hur lagen ska tolkas. Och om det inte går för sig att göra på det här sättet måste ministern se över lagstiftningen, sade Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden till UNT i vintras.

Kommunen har denna gång dock kommit relativt lindrigt undan vid rättsprövningen. I stället för 2 skulle det ha kunnat vara 72 elevers skolplaceringar som upphävts. Men bara två har överklagat med rätt motivering. Flest berörda av syskonförturen fanns i årets skolval vid Vaksalaskolan och Pluggparadiset, där 23 elever vid vardera skola hamnat utanför när syskon med sämre närhet fått plats