LÄS MER: Ny kritik riktas mot vd:n för UKK

UNT har berättat om kritik mot UKK:s vd Lena Åberg Frisk. Som en reaktion på bland annat den larmskrivelse skyddsombudet Jonas Carlsson gjort till kommunledningen bestämdes att kommunen skulle koppla in sin personalavdelning. De ska bistå UKK:s styrelse i arbetet med att ta fram en handlingsplan. Just nu genomför personalavdelningen intervjuer med personer som slutat på UKK på senare år. Det här ska sedan presenteras för styrelsen den 22 maj.

En lista med 24 namn som slutat under Lena Åberg Frisks tid som vd sedan slutet av 2015 har sammanställts. Sammanlagt arbetar drygt 60 personer på UKK.

– Om alla kommer att intervjuas vet jag inte. Det pågår samtidigt en dialog med skyddsombuden, säger Niclas Malmberg (MP), ordförande i styrelsen.

Ett skäl till att göra intervjuerna är den medarbetarenkät som facket Unionen gjort, och som UNT berättat om.

– Där var 17 personer som uttalade lågt förtroende för vd. Vi vill komma på djupet och förstå vad det bottnar i, säger Niclas Malmberg.

Tidigare arbetsmiljöenkäter som UKK har gjort, och som görs inom alla kommunala förvaltningar, har haft betydligt mer positiva betyg.

Niclas Malmberg har tidigare inte velat kommentera kritiken mot Lena Åberg Frisk och avstår även nu med hänvisning till den process som pågår.

– Men jag och hela styrelsen känner ett stort förtroende för den här processen. Personalavdelningen har agerat väldigt seriöst och snabbt och vi får precis det stöd vi behöver.

Vägen vidare kommer sedan att bestämmas på styrelsemöte 22 maj.