Utredningen om misstänkta bedrägerier och penningtvätt i det så kallade Casinomålet har pågått sedan 2017. Hittills har upp emot 200 personer delgivits misstanke och fått var sin offentlig försvarare. Hur många som slutligen kommer att åtalas är ännu inte känt. Kammaråklagare Maja Kullinger säger till UNT att det åtminstone rör sig om över 100 personer. Åtalet väntas kommande fredag:

– Det är den tidsplan vi arbetar efter, säger Maja Kullinger.

Målet blir ett av de största någonsin i Uppsala, sett till antalet inblandade. Den skriftliga polisutredningen är så stor att myndigheternas datasystem skulle riskera att krascha om den skickades digitalt den vanliga vägen från Åklagarmyndigheten till tingsrätten. I stället planeras för en utredning lagrad på en eller flera cd-skivor.

Artikelbild

På tingsrätten har handläggning och förberedelser inför rättegången pågått i flera månader. När huvudförhandlingen väl startar räcker inte domstolens egna lokaler på långa vägar för att få plats med alla åtalade och försvarare. De misstänkta är dessutom spridda över stora delar av landet:

– Så här många inblandade får förstås inte plats i en sal. I stället har vi fått boka in salar även på andra tingsrätter i landet, säger domstolshandläggare Madeleine Westergren.

LÄS MER: 173 misstänkta i jätteärende

Totalt rör det sig om ett tiotal inbokade rättssalar, varav tre på tingsrätten i Uppsala. Meningen är att salarna ska kopplas upp mot varandra med bild och ljud så att alla aktörer kan följa förhandlingen. In i det sista finns en osäkerhet om hur många platser som kommer att behövas när rättegången startar den 9 april:

– Vi vet inte hur många som till slut blir aktuella för åtal, men vi måste ha beredskap och planera för att de blir väldigt många, säger rådman Annika Folkeson som är en av två juristdomare i målet.

I vanliga fall består tingsrätten av en juristdomare och tre nämndemän. I det här fallet har domstolen även säkrat upp med en extra nämndeman. På så sätt är rätten fulltalig även om någon ledamot blir sjuk under de 50 dagar som huvudförhandlingen beräknas pågå. I annat fall måste hela förhandlingen tas om.

Storleken på målet gör också att förhandlingens fem första dagar, då alla åtalade beräknas finnas på plats, hålls i säkerhetssalen i Stockholm som är en av landets största domstolssalar, nedsprängd i berget på Kungsholmen. Enligt vad UNT erfar bedöms det också finnas behov av förhöjd säkerhet under inledningen. Tidigare har en granatattack mot en bankutredares villa kopplats till utredningen av bedrägerierna. En av de misstänkta i Casinomålet har pekats ut som centralfigur i ett kriminellt nätverk i Stockholm.

LÄS MER: Skärpt straff för handgranatsattack

I tingsrättens kontorshus vid Kungsgatan i Uppsala är nu förberedelserna inne på upploppet. När åtalet väl lämnats in återstår bara en helg och en vardag innan allt ska vara på plats och förhandlingen starta. Under de sexton månader som handläggningen pågått har dokumenthögarna växt till ett välsorterat berg, innan rättegången ens startat:

– I vanliga brottmål ryms handlingarna ofta i en mapp, här har vi ett helt rum avsatt för handlingar. Det ger en bild av storleken på det här målet, säger tingsnotarie Rasmus Reinerstam Lönnerberg.

Förhandlingen beräknas pågå ända till slutet av september med uppehåll för semester under fem sommarveckor.