LÄS MER: Så gynnar cykelsatsningen bilisterna

LÄS MER: Nu ska cykelsatsningen skärpas

UNT har gått igenom några relativt nygjorda lösningar i det som pekas ut som huvudcykelnät på cykelkartan och jämfört de verkliga måtten med rekommendationerna från Trafikverket. Det visar sig att måtten för biltrafiken överstiger Trafikverkets rekommendationer med upp till två meter på några av platserna. Cykelvägarna är upp till 35 procent smalare och kurvorna mycket snävare än Trafikverkets riktlinjer.

Artikelbild

| Dag Hammarskjölds väg.

Trots flera påstötningar vill dock stadsbyggnadsförvaltningen inte svara på varför man gjort avsteg från riktlinjerna för cykeltrafik på de här platserna utan ger endast generella svar.

– På varje enskild plats behöver man ta hänsyn till och kompromissa mellan en mängd olika faktorer. Där gör vi som jobbar med detta kvalificerade bedömningar. Trafikverkets dokument är dessutom bara råd, säger Michael Eriksson, gatuchef i Uppsala kommun.

Hur kommer det sig att råden följs med stor marginal för biltrafiken när man inte klarar att leva upp till dem för cykeltrafiken?

– Vi har en överenskommelse med UL om att busstrafiken ska ha minst 7 meters bredd.

Artikelbild

| Gottsunda allé.

På flera platser blir det kurvradier för cykeltrafiken ner mot 1 meter vid indragna cykelpassager, när riktlinjerna är minst 6–8 meter, trots att det finns utrymme. Vad beror det på?

– Den detaljinformation du efterlyser är beskrivningar av resultat från ofta långa processer och arbetsmoment, och det går varken att svara på kortfattat i mejl eller över telefon eller ens i möten.

Artikelbild

| Norbyvägen.

Daniel Fritz, cykelstrateg på kommunen, tror att gamla invanda tankemönster kan leva kvar vid utformningen av de konkreta trafiklösningarna.

– Det är inrotat från både planerare och i samhällsstrukturen att gatorna ska se ut på ett visst sätt eftersom man planerat så i årtionden. Men jag hoppas att det mer och mer ska sitta i ryggmärgen att se till att det blir framkomligt och säkert för cykel. Förhoppningsvis är vi om 20 år på samma nivå för cykel som bilen befinner sig i dag, säger Daniel Fritz.